Astroloji

Astroloji

Astrolojinin Doğuşu

Astroloji zaman kadar eskidir. Gökyüzündeki olayların yeryüzündekileri etkilediği ilk olarak gözlendiği zaman fark edildi. Günün geceye dönmesi ayın dönemleri ile birlikte gel-gitin azalıp çoğalması ve mevsim değişiklikleri yazılı tarihten çok daha önce hatta uygarlığın başlangıcında bile insanlık tarafından gözleniyordu. Eski Mısırlılar tarımları için önemli olan Nil Nehri'nin taşma zamanlarını tahmin etmek için Sirius yıldızının izini takip ettiler. Babilliler, Mayalar, Hintliler, Çinliler ve nerdeyse gezegendeki her insan topluluğu bir kendilerine has bir tür astroloji oluşturdular. Kısmi bilim, kısmi din, takvim, mitoloji ve yıllık kapsamında astroloji bu gezegendeki yaşamı anlamak için en kapsamlı ve uyumlu sistem olmaya devam ediyor.

MS 2. yüzyılda Claudius Ptolemy, Mezopotamya'daki başlangıcına ve klasik Yunan'daki gelişimine dayanarak astrolojiyi sistemleştirdi. Astroloji, Batı uygarlığının doğuşunu oluşturan bilimsel ve felsefi gelişimlerin önemli bir parçasıdır. Gelişimin diğer önemli bir yolu Vedik astrolojisinin kültürün tamamlayıcı bir unsuru olmaya devam ettiği Hindistan'da meydana geldi. Astroloji, aslen iklim ve savaş gibi ortak bir şeyi ifade etmekte kullanılırdı. Kaderleri bu ulusunkine bağlı olduğu düşünülen yöneticiler dışında tek bireylerin yaşamları için nadiren geçerli olurdu. Astroloji, özellikle borsa tahminlerinde kullanılan finansal astronominin yeni oluşan alanında hâlâ ortak görüşe bağlıdır. Ancak bugün astrolojinin büyük bir çoğunluğu bireysel danışmalar, bilgisayar raporları, burç kolonları, kitaplar ve internet aracılığıyla bireylerin yaşamlarına uyarlanmıştır.

Batı dünyasında astronominin önemi yükseldi, azaldı ve sonra yeniden arttı. Rönesans ve Elizabet dönemleri boyunca astroloji günlük hayatın bir parçasıydı. Shakespeare'in ona yaptığı sayısız göndermeler onun zamanında astrolojinin ne kadar geniş bir kitle tarafından kabul gördüğünün ve popülaritesinin sadece bir göstergesidir. Fakat Rene Descartes'in akılcılığı ve onu takip edenler filozofik gelişmelerde rol oynamıştır ve metodlarına uygun olarak kanıtlanamayan her şeyin modem bilim dışında kaldığını ileri sürmüşlerdir. Astroloji 1666 yılında akademilerde yasaklanmıştır ve yaklaşık 300 yıl boyunca düşünsel bilimlerin dışında bırakılmıştır. Modern astrolojinin yeniden doğuşunu 20. yüzyılın başlarında büyük ölçüde güneş burcu astrolojisinin kurucusu olan Alan Leo'nun çalışması sayesinde gerçekleştirmiştir. İlginin metafizik ve doğu dinlerinde olduğu 1960'ların karşı kültür hareketinin dışında büyüyen bir ikinci ve daha geniş bir ilgi dalgası, ayrıca hız kazanmıştır. İsviçreli psikolog Carl Jung ve Fransız-Amerikan astrolog Dane Rudhyar'ın muhteşem eserleri, yeni kuşak astrologlarına ilham vermiştir.

Bugün Astroloji: Güçlenme

Jung, Rudhyar ve daha birçok zeki insan sayesinde modern astroloji kendini büyük ölçüde geçmişin kaderciliğinden ayırmıştır. Örneğin eskiden, yaklaşan bir kuyruklu yıldızın görülmesi kralın ölümünden başka bir şey demek anlamına gelmiyordu. Bugünün astrolojisi, Rudhyar'ın da yazdığı gibi kişisel tercihe ve olayların basit bir tahmininden daha çok kişisel gelişime odaklanarak "kişi odaklı"laşmıştır. Enerji modellerini ve duyguları tanımlarken bu yüzden bu kadar çok zaman harcıyoruz.

Öncelikle siz bir bireysiniz. Güneş burcunuzun diğer üyeleriyle benzer özellikleri ve eğilimleri paylaşıyor olabilirsiniz ama bunları kendi yolunuzda tecrübe edeceksiniz. Ayrıca, Ayın, gezegenlerin ve diğer faktörlerin sizi güneş burcu grubu üyelerinden farklı kılan kişisel bir doğum çizelgeniz vardır.

Enerji, Durumlar ve Duygu

Astrolojinin esas niteliği enerjiyi tanımlamaktır. Enerji birçok biçim alabilir; bir olay, duygu ya da tavır olabilir. Her birey bu modelleri kendilerine uygun bir yolla tecrübe edecektir. Olayların gerçek enerji modellerini anlamanın onları tanımlamaktan daha faydalı olduğunu öğrendik. Kendi dışınızdaki dünyayı değiştirme imkânınız olmayabilir ama düşünce ve tavırlarınızda çok geniş bir tercih halkasına sahipsinizdir.

Kökleri tarihe dayanan ve kültürümüzü biçimlendiren düşünce ve bilgilerle size yardımcı olabilmek için buradayız. Sizi hayatınızın merkezi olarak görüyoruz ve size değer veriyoruz. Bu yazımızda doğanıza yabancı olan düşüncelerin bir toplaması değil, hepimizin hayatında var olan insani tecrübelerin bir hatırlatmasıdır. Onların anlamını bilseniz de bilmeseniz de tüm burçlar ve gezegenler sizin içinizde yaşar. İnsani kalıtımınızın bir parçası, bir bilinç yeteneği, sizi etiketlemeye ve bir kutuya hapsetmeye çalışmayan bir dil ve kendinize ve dışarıdaki evrene ulaşmanız için bir hazine haritasıdırlar. Hepimizin sahip olduğu ortak mükemmel bir yolculuktur. Yolunuz bu yıl ve gelecek tüm yıllar ışıkla dolsun.