Gezegenler

Gezegenler

GEZEGENLER

Gezegenler astrolojinin temel yapı taşlarıdır. Atalarımızın gözlemlediği gibi, gezinen bu yıldızların devirleri kendilerine özgü niteliklerine bağlıdır. Bu görkemli sembolik örneklerin her biri belirli bir anlam spektrumunu temsil etmektedir. Yunan ve Roma mitleri ile yakın ilişkileri bize onlarla ilgili bugün de hala ilgi duyulan hikâyeler anlatma konusunda yardımcı olur. Burcunuzun ne olduğu sorun değil, her gezegen burcuna ve konumuna bağlı olarak hayatınızı etkiler.

GÜNEŞ

Aslan Burcunu Yönetir.

Anahtar Kelimeler: Bilinç, istek, zindelik.

Güneş bizim ev sahibi yıldızımızdır, yerel sistemimizin merkezinde akkor halinde bulunmaktadır ve Aslan Burcu ile ilişkilidir. Atalarımız, enerji kaynağı olması ve bizi heyecanlandırması nedeniyle onu tanrı ile eşit saymıştır. Aslında, takvim sistemimizi Dünya'nın Güneş ile olan ilişkisine dayandırmaktayız. Bireysel kimliğin ve bilincin çekirdeğini temsil etmektedir. Eril bir gezegen olan Güneş, ağırbaşlı, cesur ve iradesi güçlüdür. Güneş'in rolünü hayatta başlıca amacımız olarak hissederiz. Birini "neşeli" kişiliğe sahip diye tanımlayarak parlaklığını kabul ederiz Karizmatik, yaratıcı ve cömert kalplidir. Ancak aynı zamanda kibirlidir, çok fazla kibir yapar, kendini beğenmiş ve benmerkezcidir. Güneş parlarken etrafımızdaki dünyayı görebiliriz; bize isimlendirip tanımlayabileceğimiz "nesneler"in dünyasını gösterir. Güneş'in nesnel gerçekliği sembolize ettiği söylenebilir.

AY

Yengeç Burcu'nu Yönetir

Anahtar Kelimeler: Bilinçaltı, duygular, alışkanlıklar

Hepimiz Ay'ın evreleri arasında nasıl hareket ettiğini görüyoruz. Güneş'in ışığını yansıtıyor ve Dolunay'ın gücünü hissettiriyor. Yeni aylar önemli astrolojik işaretçilerdir. Ay burcunu her iki buçuk günde bir değiştirir ve genellikle halkın ruh halini yansıtır. Senelik takvimimiz Güneş'e bağlı olmasına rağmen her ay Ay'ın devrine benzemektedir.

Ay, Dünya'ya gökyüzünde olan her şeyden daha yakındır. Astrolojik olarak, çevremizdeki dünyayı hislerimiz aracılığıyla nasıl yansıttığımızı göstermektedir. Ay, duyguları, içgüdüleri, alışkanlıkları ve rutinleri sembolize eder. Diğerlerini nasıl yetiştirdiğimizi ve kendimiz için dikkatli olmamızın gerekliliğini tanımlar. Ay'ın dişi olan gücü aynı zamanda kadının doğurganlığı ile bağlantılıdır. Çünkü güvenliğin ve aileye ait mahremiyetin kaynağıdır. Ay Yengeç Burcu ile ilişkilidir ve evimizle ailemizi etkilemektedir.

MERKÜR

İkizler Burcu ve Başak Burcu'nu yönetir

Anahtar kelimeler: İletişim, düşünceler, ulaşım

Merkür ilahi habercidir ve Güneş etrafında her sene dört kere dolaşır. Yaklaşık 90 günlük bir devri vardır ve takvimin mevsimleriyle ilişkilidir. Zihinsel antenimiz olan Merkür, sezgi, iletişim, mantıklı düşünceler, hareketlilik ve ticaretin gezegenidir. Zihinsel gezgindir, düşünceler ve hayaller ülkesinde çaba harcamadan hareket edebilmektedir. Merkür sistemi organize eder, fikirleri idrak etmemize izin verir, verileri analiz edip onlarla bütünleşme imkânı sunar ve iletişimin her türünde bize yardımcı olur. Arabalar, bisikletler, telefonlar, teslimat hizmetleri, dokümantasyon ve zihnin kendisi gerçek gezegenler arasında en hızlısı olan cıva gibi Merkür'ün belirtileridir. Bununla birlikte, Merkür'ün aynı zamanda düzenbaz bir tarafı da vardır ve doğru olmayan bir şeye inanmamız için bizi zekice kandırmaktadır. Merkür, veriler analitik olarak sınıflandırılırken meraklı İkizler Burcu ve zeki Başak Burcu ile birleşmektedir.

VENÜS

Boğa Burcu ve Terazi Burcu'nu yönetir

Anahtar kelimeler: Arzu, aşk, para, değerler

Venüs, aşk tanrıçasıdır, ilişkileri etkilemektedir. Bizim için güzel ve hoşa giden şeyleri nasıl yaşadığımız ile ilgili bir spektrum ile birleşmektedir. Venüs ile birlikte, arzuyu algılamamıza bağlamaktayız. Bir uçta Venüs romantik ve bedensel aşkın belirtisi olabilmektedir. Diğer uçta, Venüs para ve değerli her şeyle (maddi ve manevi) ilgilidir. Bu göstergeler dikkatimizi sanata, müziğe ve iyi yemeğe çekmektedir. Bütün güzel çiçekler ve bütün aşk oyunları tatlı Venüs'ün niteliklerini taşımaktadır. Neyi sevdiğimizi tanımlamak için Venüs'e bakarız özellikle de kişisel olanlar için. Belirli bir alanda diğer insanlarla kimyamız Venüs'ten etkilenmektedir. Venüs geleneksel olarak dişilikle ilgili olmasına rağmen kadınlar da erkekler de onun ritimlerinden etkilenmektedir. Sabah yıldızı olan Venüs Boğa Burcu'nu yönetmektedir ve fiziksel gerçekliğin basit ve duygusal yanı ile ilişkilidir. Sabah yıldızı olarak aşk ve uyumun zihinsel cevheri temsil ettiği Terazi Burcu'nu yönetmektedir.

MARS

Koç Burcu'nu yönetir, Akrep Burcu'nu yönetmeye yardımcı olur

Anahtar kelimeler: Eylem, fiziksel enerji, yönlenme

Savaş tanrısı Mars, eylem, fiziksel enerji, girişimcilik ve saldırganlık gezegenidir. Dünya yörüngesinin ilerisindeki ilk gezegendir ve sahip olduklarımızı alma ve onu dış dünyaya sunma rolü vardır. Egoyu tanımlamaya yardım eden kişilerin dişi kuvvetini simgelemektedir. Hayatta nasıl ilerlediğimizi temsil etmekte, bizi yeni deneyimlere ve geleceğe doğru itmektedir. Mars bizim kendimizi sağlıklı bir şekilde ispat etmemizi sağlamaktadır. Ancak öfkeli kırmızı gezegen aynı zamanda sabırsız ve kuvvetlidir. Şiddet ve yıkıma neden olmaktadır. Endişeli olduğu zaman, saldırgan hale gelir ve diğerlerine saldırır. Mars aynı zamanda dişi Venüs'ün eril kısmı ile te kozmik aşıklar olarak tutkuyu da temsil etmektedir. Yol gösteren risk alıcı olarak, Mars öfkeli Koç Burcu'nu yönetmektedir. Gücün volkanik kuvveti olarak Akrep Burcu'nun geleneksel yöneticisidir.

JÜPİTER

Yay Burcu'nu yönetir, Balık Burcu'nu yönetmeye yardımcı olur

Anahtar kelimeler: Genişleme, büyüme, iyimserlik

Jüpiter gerçek gezegenlerin en büyüğüdür. Büyüme, gelişme ve iyimserliği temsil etmektedir. İyi şans ile birleşmesi nedeniyle eski astrologlar tarafından "Büyük Fayda" olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde, modern astrologlar iyi şeylerin mutlaka faydalı olmadığını anlamışlardır. Jüpiter hayatın aşırlığını yönetmektedir: şüphesiz, daha büyük, daha iyi ve daha fazla olanın gezegenidir. Nerede çok çok fazlalık varsa Jüpiter'i bulmanız muhtemeldir. Genellikle şanslı gezegen olarak adlandırılan Jüpiter şansın kapıyı çalmasının sembolize eder. Jüpiter insanı arkadaş canlısıdır ancak bu geveze dev, aynı zamanda mizah, felsefe, coşku ve girişim ile birleşmiştir. Maceracı tarzı olan Jüpiter dünyayı turlayan Yay Burcu'nu yönetir ancak dinin ve inanç sisteminin gezegeni olarak Balık Burcu ile geleneksel bir bağı vardır.

SATÜRN

Oğlak Burcu'nu yönetir, Kova Burcu'nu yönetmeye yardımcı olur

Anahtar kelimeler: Daralma, olgunluk, sorumluluk

Satürn çıplak gözle görülebilen en uzak gezegendir ve gökyüzünü gözleyen atalarımız için yolun sonunu temsil etmektedir. Modern çağdan önceki zamanlarda Satürn insanların bilincinin sınırıydı. Onun ötesinde sadece sabit yıldızlar vardı. Şu anda, teleskopik kapasitemizin fazla olması ile uzakları gözetleyebiliyoruz ancak yine da Satürn hala algılamanın sınırını sembolize etmektedir. Yapısı, sırası, gerekliliği, kararlılığı, zor kazanılan başarıları ile ilgilidir. Gerçekliğin dengeleyici sesidir ve kuralları, yönetmelikleri, disiplini ve sabrı yönetmektedir. Satürn, Zaman Tanrısı'dır ve hak ettiğinizi elde etmenizi sağlayan mükemmel bir sistemi temsil etmektedir. Ancak Satürn sadece değişmeyen bir yıldız değildir; aynı zamanda aynı zamanda öğreticidir ve eski bir bilgedir. Satürn'ün disiplinini kabul ettiğimiz zaman deneyimlerimizden bir şeyler öğrenip olgunlaşırız. Ağır başı bir işveren olarak Satürn, hırslı Oğlak Burcu'nun yöneticisidir. Kova burcu'nu yönetmeye yardımcı olarak, Satürn bize bireyselliğimizi ifade etmek için katı kuralların yıkılmaya ihtiyacı olduğunu hatırlatmaktadır.

CHİRON

Bir Burcu Yönetmez

Anahtar kelimeler: Karma, ruh, geçmiş yaşantılar

Chiron, mitolojik olarak yaralı bir iyileştiricidir ve geleneksel anlamda erkek bir gezegen olmamasına rağmen modern astrologlar için kullanışlı bir araç haline gelmiştir. Chiron, gezegenlerin sıralanmasında yeni yer almaktadır ve 1977 yılında Satürn ile Uranüs'ün yörüngeleri arasında keşfedilmiştir. Bize diğerlerine yardım etmek için bilgeliğe doğru dönmemizi ifade etmektedir. Kutsal Kâse ile ilgili ortaçağa ait hikâyelerden biri olan ve tedavi edilemez acısını dindirmek için avlanan yaralı Balıkçı Kralın hikâyesi ile ilişkilidir. Chiron, sadece nerede ve nasıl yaralandığımızı sembolize etmez aynı zamanda kelimelerimizin ve hareketlerimizin nasıl diğerlerinin acısını yatıştırabileceği ile ilgilidir. Ritimleri duyumsal huzursuzluğun eski hatıralarını canlandırmaktadır. Bu durum, artan bir kavrama gücüne, kolay incinebilirliğe, acıya ve aşk ile bağışlayıcılığın hediyesi olan kedere neden olmaktadır.

URANÜS

Kova Burcu'nu yönetir

Anahtar kelimeler: Bilinçlenme, önceden blllnememe, yaratıcılık

Uranüs, teknoloji (teleskop) ile birlikte keşfedilen ilk gezegendir. Keşfedilmesi beş duyumuz tarafından algılanan limitleri ortadan kaldırmıştır. Yenilik, orijinallik, devrim ve beklenmeyen sürprizlerden memnun olmayı sembolize etmektedir. Uranüs genellikle gerilimi serbest bırakmak için aniden devreye girer. Etkinliği yıldırım gibidir, anlık ve heyecan verici, alt üst edici ve canlandırıcı. Uranüs değişme neden olmakta ve onu teşvik etmektedir; durmak bilmeyen ve baş kaldıran enerjisi özgürlük için hasret çekmektedir. Yüksek frekansı ve elektrikli yapısı sinir sistemini uyarmaktadır. Bu özgün gezegen normal şekilde yukarıdan aşağıya ve içten dışa doğru dönmektedir. İlginç ve alışılmamışlıkların gezegeni olarak tuhaf Kova Burcu'nu yönetmektedir.

NEPTÜN

Balık Burcu'nu yönetir

Anahtar Kelimeler: Hayal gücü, önsezi, maneviyat

Neptün denizlerin tanrısıdır. Bütün hayatlar ondan meydana gelir ve en sonunda ona döner. Hayal gücü kuvvetli Neptün, bizi gerçekliğin belirsiz olduğu, yolumuzu kaybedeceğimiz sislerin içine çeker. Hayallerin, yanılsamaların ve maneviliğin gezegenidir. Sınırları ve engelleri yok eder, bizi daha fazla bilinç, şefkat, düzensizlik veya hayal kurma içine götürür. Neptün'ün anlamını kavramak suyu elimizde tutmak için çabalamaya benzer. Denediğimizin ne kadar zor olduğunun önemi yoktur, parmaklarımızın arasından süzülüp gider. Fantezi ve saplantı ile bağlantılı her şeyi yönetir. Yüksek derecede manevi bir enerji, Neptün'ün büyüsü sanatsal bakış açısını, sezgisel kavrayışını, merhametini ve idealleşme eğilimini teşvik eder. Neptün, mistik zorlamaları sezgi ile birleştirmek için yönetmektedir ve ruhani bir simge olan Balık Burcu ile ilişkilendirmektedir.

PLÜTON

Akrep Burcu'nu yönetir

Anahtar Kelimeler: Tutku, yoğunluk, yenilenme

Plüton, ölüler diyarının efendisi, ölümün, yeniden doğuşun ve dönüşümün gezegenidir. En uzaktaki gezegen olarak, Plüton hayat devrinin anlaşılmasına doğru değişmez bir şekilde hareket etmektedir. Plüton'un etkisi altında, görünüşte dayanıklı olan zemin parçalara ayrılır, aklımız ile anlayamayacağımız şekilde bizi dönüşmeye zorlar. Plüton, yanarak yok olan ve kendi küllerinden yeniden doğan esrarengiz bir kuş olan mitolojik Anka kuşudur. Gizli kalmasını tercih ettiğimiz, gölgede kalan taraflarımızı içerir ancak bunların iyileşmesi ölçülemez karanlıkla yüzleşmeyi ve onu aydınlatmayı sağlamaktadır. İdare etme ve kontrol genellikle Plüton ile ortaya çıkmaktadır. Plüton ile sağlıklı bir ilişki motivasyonlarımızla ilgili psikolojik kavrama ve açıklık ilave etmektedir. Çekici Akrep Burcu'nun yönetici olarak güç ve duygusal yoğunluk ile birleşmektedir.

AY DÜĞÜMLERİ

Bir Burcu yönetmez

Anahtar Kelimeler: Karma, ruh, geçmiş yaşantılar

Ay düğümleri Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesinin Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi ile kesiştiği karşılıklı noktalardır. Gerçek gezegen olmadığı halde, bu kuvvetli noktaların diğer insanlarla bağlantı yollarımızı tanımlamakta astrolojik etkisi vardır. Ruhumuzun Dünya'daki ömrü boyunca yaptığı yolculuğu ile bizi yüz yüze getiren meydan okumalar ve fırsatların anlaşılmasında faydalıdırlar. Çoğu astrolog için Ay Düğümleri geçmiş yaşantıların ve gelecekteki yaşamların sembolleridir. Düğüm ekseninin bir ucundaki Güney Düğümü geçmişi simgeler. Bunlar genellikle kolaylıkla aşırı derece kullanılan yeteneklerdir. Diğer uçta, Kuzey Düğümü geleceği temsil etmektedir. Gelişme, ilerleme ve bütünleşme için yeni bir doğrultudur.